Logo POE Impuls Płock

Pl. Dąbrowskiego 3 lok. 24
09-409 Płock
☎ kom. 502 464 610

Witamy !

PŁOCKI OŚRODEK EDUKACJI IMPULS prowadzi działalność skierowaną do nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach i innych placówkach oświatowych, nauczycieli-instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego a także pracowników różnych firm i instytucji oraz osób zainteresowanych.

Celem Ośrodka jest organizowanie różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych oraz inicjowanie zmian prowadzących do rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Nadzór pedagogiczny nad Płockim Ośrodkiem Edukacji IMPULS sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

"Edukacja bez określonych wartości jest tylko ćwiczeniem pragmatycznym i swoistą tresurą ukierunkowaną na dziś oraz oceny i sprawdziany."
prof. dr hab. Czesław Banach

Aktualności

Szanowni Państwo,

Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie propozycje szkoleń zawarte w ofercie na rok szkolny 2018/2019
(telefonicznie, mailowo, osobiście).
Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników będziemy indywidualnie kontaktować się z każdym z Państwa.

dodano - 02.09.2018r.

Uwaga

Płocki Ośrodek Edukacji Impuls podjął współpracę z Gabinetem Zdrowego Umysłu, który prowadzi warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych prowadzonych w szkołach, przedszkolach i gimnazjach. Zapotrzebowanie na realizację poszczególnych szkoleń odbywa się za pośrednictwem naszego ośrodka. Z ich listą można zapoznać się w dziale OFERTY w zakładce Szkolenia rad pedagogicznych lub tutaj.

dodano - 22.11.2013r.

Uwaga

Dla osób zapisanych na wybrane kursy, w dziale OFERTY umieszczać będziemy terminy nadchodzących spotkań.

dodano - 20.09.2013r.