Logo POE Impuls Płock

Pl. Dąbrowskiego 3 lok. 24
09-409 Płock
☎ (24)364 22 99, kom. 502 464 610

Witamy !

PŁOCKI OŚRODEK EDUKACJI IMPULS prowadzi działalność skierowaną do nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach i innych placówkach oświatowych, nauczycieli-instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego a także pracowników różnych firm i instytucji oraz osób zainteresowanych.

Celem Ośrodka jest organizowanie różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych oraz inicjowanie zmian prowadzących do rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji. Nadzór pedagogiczny nad Płockim Ośrodkiem Edukacji IMPULS sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Płocki Ośrodek Edukacji Impuls został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

"Edukacja bez określonych wartości jest tylko ćwiczeniem pragmatycznym i swoistą tresurą ukierunkowaną na dziś oraz oceny i sprawdziany."
prof. dr hab. Czesław Banach

Aktualności

Aktualizacja kursów

Informujemy, że lista kursów w dziale oferty na rok 2014/15 została zaktualizowana.

dodano - 1.09.2014r.

Uwaga

Płocki Ośrodek Edukacji Impuls podjął współpracę z Gabinetem Zdrowego Umysłu, który prowadzi warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych prowadzonych w szkołach, przedszkolach i gimnazjach. Zapotrzebowanie na realizację poszczególnych szkoleń odbywa się za pośrednictwem naszego ośrodka. Z ich listą można zapoznać się w dziale OFERTY w zakładce Szkolenia rad pedagogicznych lub tutaj.

dodano - 22.11.2013r.

Uwaga

Dla osób zapisanych na wybrane kursy, w dziale OFERTY umieszczać będziemy terminy nadchodzących spotkań.

dodano - 20.09.2013r.

Szanowni Państwo,

Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie propozycje szkoleń zawarte w ofercie na rok szkolny 2014/2015
(telefonicznie, mailowo, osobiście).
Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników będziemy indywidualnie kontaktować się z każdym z Państwa.

dodano - 6.09.2013r.